Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả
Lịch Cúp Điện ĐắkLắk

Lịch cúp điện tỉnh Đắk Lắk từ ngày 05/06/2016 đến ngày 11/06/2016

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch cúp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 05/06/2016 đến ngày 11/06/2016 phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý …