Warning: Illegal string offset '_image_alignment' in /home/girldepn/dacsan47.com/wp-content/themes/dacsan/functions/admin-functions.php on line 160

Dự án “Lên trời gọi mưa” dân trồng cà phê tha hồ mà sướng nhé

Tưởng như mưa không bao giờ có thể gọi thì nay dự án “Lên trời gọi mưa”đang được đề xuất lên chính phủ nếu dự án này được đề xuất thành công thì nông dân trồng cà phê, hồ tiêu sẽ không lo về nước tưới nữa. Kỹ thuật trồng và chăm sóc theo mô […]