Kỹ thuật trồng và chăm sóc theo mô hình tiêu sạch GLOBALGAP

Video kỹ thuật trồng và chăm sóc theo mô hình tiêu sạch Tiêu chuẩn GLOBALGAP là gì? Năm 2012, chương trình hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu của Chính phủ Đan Mạch (GCF) tài trợ cho Cty CP Vinacafe Sơn Thành nhằm hoàn thiện quy trình SX trồng tiêu theo hướng GlobalGAP. Trọng tâm của […]