Archive | Lịch Cúp Điện ĐắkLắk

RSS feed for this section

Dưới đây là lịch cúp điện của tỉnh Đắk Lắk do sở điện lực tỉnh đắc lắc ra thông báo cắt nên chính xác 100% cập nhật mới nhất trong tháng

Lịch cúp điện tỉnh Đắk Lắk điện từ ngày 19/06/2016 đến ngày 25/06/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch cúp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 19/6/2016 đến ngày 25/6/2016 phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng […]

Lịch cúp điện tỉnh Đắk Lắk từ ngày 05/06/2016 đến ngày 11/06/2016

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch cúp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 05/06/2016 đến ngày 11/06/2016 phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý […]