Cây bơ sáp từ lâu đã trở thành một trong những loại cây mũi nhọn của tỉnh Đắk Lắk với độ thích nghi cao trên đất bazan màu mỡ. Với điều kiện khí hậu thích hợp như vậy có nhiều loại bơ có thể trồng xen canh chính vụ và trái vụ khác nhau như bơ booth, bơ 034, bơ hass, bơ reed, bơ sáp,…. Dưới đây là kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bơ để có thể đạt năng suất tốt nhất mời các bạn xem.