Dưới đây là click hướng dẫn kỹ thuật trồng cây hồ tiêu từ quy trình làm đất, bón phân, trồng sao cho đạt hiệu quả tốt nhất. Xem thêm bài viết kỹ thuật trồng bơ sáp trái vụ đạt năng suất cao hoặc gần đây có giống bơ 034 đầu dòng rất hot mọi người có thể xem thêm cách trồng bơ sáp 034 và cách chăm sóc bơ đạt năng suất cao.